pvc מבריק

פיויסי מבריק יוצר הכפלה / הקרנה / אפקט מראה / זוהר

מגיע בעוביים של 1.2 – 3 מ"מ

מושלם לרחבות ריקודים

משמש הרבה בתכניות טלויזיה

ברד קרפט תוכל למצוא צוות מנוסה מיומן מהיר ואדיב ותוכל להמין את המוצר כולל התקנה , ההתקנה כוללת פרישה והדבקה עם דבקים מותאמים ומיוחדים המותאמים לרצפה עליה

מותקן השטיח על מנת למנוע נזקים למשטח שעליו הותקן השטיח. באירועים תיפרש לאחר ההתקנה שכבת ניילון לשמירה נגד בלאי ולכלוך