בסיס להגנה מבמת הופעה על גבי הדשא

בסיס להגנה מבמת הופעה על גבי הדשא