יום הסטודנט אוניברסיטת בר אילן

יום הסטודנט אוניברסיטת בר אילן

ההפקה: בלוסטון גרופ

מיקום: אצטדיון רמת גן

חיפוי להגנה על דשא מתחת לבמת ההופעה והנגשה לנכים מעבר לאיזור כר הדשא