השקת מלון sea hotel

השקת מלון sea hotel

הפקה: TY טלי יעקבי

מיקום:  מלון sea hotel בת ים

אירוע השקת מלון sea hotel בחסות פאררי ומזרטי