TEMPO TILE

אריחי הפלסטיק האלו משמשים לתצוגות עמדות לרכבים רחבות ריקודים

באירועים אלו תוכלו לראות מגוון אופציות להמחשה

כל מה שצריך לחשוב זה בפיקסלים